PONEC - divadlo pro tanec TANEC PRAHA TANEC DĚTEM ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA M4m - M for mobility

Divadlo pro tanec

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Představení pro děti, Dětské studio divadla Ponec, festival TANEC PRAHA DĚTEM, projekt Tanec školám

Festival českého současného tance a pohybového divadla

M4m - M for mobility

Divadlo Ponec

Divadlo Ponec se jako zcela nový druh uměleckého prostoru poprvé otevřelo divákům po důkladné rekonstrukci v roce 2001. Svým názvem navázalo na Františka Ponce, který v budově od roku 1910 provozoval slavný biograf Royal Bioskop. Tato nová scéna určená především pro prezentaci současného tance, zaplnila jedno z chybějících míst na divadelní mapě hlavního města.

Ponec se stal důležitým místem pro revitalizaci současného tance, pohybového divadla a dalších inspirativních přesahů k jiným žánrům, alternativám a scénickým technologiím, které byly a jsou generovány současným uměním v Česku. Jeho inovativní přístup spočívá nejen v moderních vlastnostech divadelního, resp. tanečního sálu („black box“), ale především v obsahu, tedy dramaturgii.

Divadlo Ponec nemá vlastní soubor, jeho dramaturgie je utvářena pestrou řadou malých i větších, domácích i mezinárodních projektů a tanečních inscenací aktuálního charakteru. Jeho snahou je podílet se nadále coby koproducent na tvorbě a vzniku nových progresivních děl tohoto oboru, chce zůstat otevřeným prostorem pro tanec ale i další inspirativní přesahy současného umění. V programu divadla se zrcadlí skutečně současné umělecké výpovědi. Ponec je místem, kde se koncentruje zájem odborné i divácké veřejnosti - konají se zde odborné semináře, konference, diskuze a workshopy. V Ponci našly pravidelně svůj prostor i festivaly Česká taneční platforma, TANEC PRAHA, Fresh Film Fest, Malá inventura, Hybaj ho! aj.

Od roku 2004 Ponec otevřel svůj prostor dětem. Při divadle funguje Dětské studio, které zaměřuje své aktivity na kreativní rozvoj osobnosti dítěte a to již od čtvrtého roku věku dítěte. Dramaturgie divadla nezapomíná ani na taneční projekty určené dětskému publiku – jedná se o dopoledení i odpolední interaktivní představení pro studenty základních a středních škol, pro děti a jejich rodiče. Cílem projektů je přiblížit dětem současný tanec a rozšířit zájem škol o výuku taneční pohybové výchovy ve školách.

Divadlo Ponec provozuje občanské sdružení Tanec Praha za finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 3.

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a koordinuje projekty určené pro děti a projekty podporující mobilitu umělců.
Tanec Praha, nno | Orgány | Výroční zprávy | Kontakty