PONEC - divadlo pro tanec TANEC PRAHA TANEC DĚTEM ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA M4m - M for mobility

Divadlo pro tanec

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Představení pro děti, Dětské studio divadla Ponec, festival TANEC PRAHA DĚTEM, projekt Tanec školám

Festival českého současného tance a pohybového divadla

M4m - M for mobility

Jak a kudy do Ponce

AUTOBUS

č. 175 ze stanice Florenc jednu zastávku směr Flora do stanice U památníku (v opačném směru pak ze Skalky nebo Flory do stanice U památníku) a dále viz PĚŠKY

č. 133 ze stanice Florenc (nebo Sídliště Malešice či Ohrada) do stanice U památníku - ze stanice Florenc jedna zastávka směr Sídliště Malešice (dále viz PĚŠKY)

METRO

trasa B, C do stanice Florenc, dále pěšky (viz PĚŠKY) nebo busem (viz BUS)

trasa C možno využít i stanici Hlavní nádraží, dále pěšky (viz PĚŠKY)

trasa A do stanice Staroměstská, dále busem (viz BUS)

TRAMVAJ

č. 5, 9, 26 do stanice Hlavní nádraží, dále pěšky (viz PĚŠKY)

č. 8, 24 do stanice Florenc (viz AUTOBUS nebo PĚŠKY)

Jízdní řády: www.dpp.cz

PĚŠKY

z Florence do ulice Křižíkova (po pravé straně Hudební divadlo v Karlíně), na světelné křižovatce doprava do ulice Prvního pluku (po pravé straně výjezd z autobusového nádraží Florenc, následuje čerpací stanice), do kopce jdoucí Trocnovská ulice vrcholí světelnou křižovatkou, přímo před vámi Ponec
(cca 10 - 15 min, trasu lze zkrátit přes autobusové nádraží Florenc)

ze zastávky U památníku ulicí Husitskou směrem dolů po levém chodníku, na světelné křižovatce přímo před vámi Ponec
(cca 1 min)

z Hlavního nádraží ulicí Bolzanovou směr Žižkov do ulice U Bulhara, přes světelnou křižovatku "Bulhar" do ulice Husitská, po cca 500 m vpravo na světelné křižovatce uvidíte Ponec
(cca 15 min)

z Masarykova nádraží půjdete Havlíčkovou ulicí, odbočíte doleva do ulice Hybernské, ze které po projití křižovatky "Bulhar" odbočíte do ulice Husitská, po cca 500 m vpravo na světelné křižovatce uvidíte Ponec

AUTOMOBIL

z křižovatky "Bulhar" do ulice Husitská, po cca 500 m na světelné křižovatce pod viaduktem doprava, ihned vidíte Ponec, příjezd je možný též od Karlína a od Žižkova (světelná křižovatka u divadla na to však není připravená)

Parkování: v těsné blízkosti divadla je omezená možnost parkování, proto doporučujeme počítat s časovou rezervou pro nalezení parkovacího místa.

NOVĚ! Možnost zvýhodněného parkování v areálu ÚAN Praha Florenc ve všední dny v čase 18:30–23:30 hod. Sazba za každou započatou hodinu 10,- (sazba mimo uvedený čas 35,- / hod.). Návštěvníci divadla se při platbě prokazují platnou vstupenkou. Parkoviště je otevřeno do 00:30 hod. V případě vyzvednutí vozidla po této době je nutné zavolat na dispečink 221 895 431 a zažádat o otevření brány. Pro bližší informace kontaktujte parking@uan.cz nebo tel. 221 895 374. Vjezd z ulice Prvního pluku.

VLAK

do stanice Hlavní nádraží, a dále pěšky (viz PĚŠKY) anebo stanice Masarykovo nádraží, a dále pěšky (viz PĚŠKY)
(pozn. vlak směřující do stanice Hlavní nádraží může projíždět kolem divadla Ponec, zastávka zde však není - s touto informací naložte dle vlastního uvážení)

LETADLO

přistát na mezinárodním letišti Ruzyně, dále busem č. 119 do stanice Dejvická, přestoupit na metro A (dále viz METRO)

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a koordinuje projekty určené pro děti a projekty podporující mobilitu umělců.
Tanec Praha, nno | Orgány | Výroční zprávy | Kontakty