PONEC - divadlo pro tanec TANEC PRAHA TANEC DĚTEM ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA M4m - M for mobility

Divadlo pro tanec

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Představení pro děti, Dětské studio divadla Ponec, festival TANEC PRAHA DĚTEM, projekt Tanec školám

Festival českého současného tance a pohybového divadla

M4m - M for mobility

Dětské studio

Nápad zakladatelky Tance Praha Yvony Kreuzmannové založit Dětské studio divadla Ponec vznikl z přesvědčení, že zásadním východiskem pro širší přístup veřejnosti k současnému tanečnímu umění je práce s mládeží, počínaje dětmi od předškolního věku. A to s plným vědomím faktu, že současný tanec má nezastupitelnou roli nejen ve vzdělávacím procesu budoucího umělce, ale obecně ve výchovném procesu všech věkových i sociálních kategorií. V září 2004 se proto vedení divadla rozhodlo prostor divadla Ponec dětem pravidelně rezervovat pro Dětské studio. 

Koncepce Dětského studia je směřována ke kreativnímu rozvoji osobnosti dítěte, jedná se o podporu jeho nadání a invence s důrazem na tanečně pohybový projev, vnímání rytmu, prostoru, dynamiky, energie i synergie s ostatními dětmi. Dětský přirozený projev lze rozvíjet prostřednictvím improvizace, podporou emoční i intelektuální složky vnímání, prostorového cítění, představivosti a kreativní práce s držením těla a jeho energií.

Dětské studio divadla Ponec není v žádném případě obdobou taneční školy, ZUŠ či amatérského souboru, je vedeno tak, aby nevznikal tlak na veřejná vystoupení dětí, naopak, cílem je soustředěná práce dětí ve skupině ve vzájemné důvěře a podpoře dílčích úspěchů jednotlivců. Tímto krokem se Dětské studio vrací ke svému původnímu poslání a oslovuje pouze ty děti a jejich rodiče, které/ří netouží po jevištní tvorbě, ale vnitřním kultivovaném a harmonickém rozvoji. Neznamená to, že by děti nemohly dospět k veřejné prezentaci své práce, ale není to podmínkou a výsledky jejich práce mohou rodiče posoudit v otevřených hodinách např. u příležitosti předvánočních akcí či Dne dětí.

Dětské studio divadla PONEC v sezoně 2015–2016

Pravidelná výuka začíná 7. října 2015 a pokračuje každou středu a bude rozdělena do dvou skupin. Od 15.30–16.30 je určena pro děti staré 4–6 let a od 16.30–17.30 pro děti ve věku 6–8 let.

Děti se v Dětském studiu divadla PONEC budou setkávat od září do května v pravidelném čase, celý rok je rozdělen do tematicky koncipovaných bloků, které jsou vedeny vždy dvojicí lektorek. Vybrané lektorky jsou osvědčené tanečnice a pedagožky, dvě z nich dlouhodobě pracují s Poncem na projektu Tanec školám.

Barbora Látalová – tanečnice a pedagožka, absolventka konzervatoře Duncan Centre, kde vyučovala děti ve Studiu taneční výchovy. Absolvovala stáže na Hunter College of City University of New York, kde studovala moderní tanec a taneční terapii na NYU u Miriam Roskin Berger, dále vyučovala tanec na francouzském lyceu v Praze a pohyb na herecké fakultě vysoké školy HINT v Norsku. Od roku 2002 je členkou mezinárodní divadelní skupiny NIE. Je autorkou tanečního představení Fg = G [(m₁m₂)/r²] / Tanec a fyzika, součástí tohoto projektu jsou také interaktivní dílny pro děti ve školách. V rámci projektu Tanec školám vyučuje pravidelně na ZŠ Havlíčkovo nám. na Praze 3 a na ZŠ V Zahrádkách.

Zdenka Brungot-Svíteková – tanečnice, performerka a pedagožka, absolventka VŠMU v Bratislavě, CND Paris, danceweb Vídeň, SITI Co. v Saratoga Springs a seminářů zaměřených na současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické přístupy a analýzu pohybu. Jako interpretka, spolutvůrkyně či asistentka spolupracovala s mnoha domácími i evropskými umělci. Společně s norským fotografem Geirem M. Brungotem založili projekt “sloway”, který propojuje tanec a vizuální umění. Je jedním z iniciátorů a organizátorů festivalu ImproEvents Prague zaměřeného na jevištní improvizaci. Zdenka také spolupracuje s improvizační skupinou NA:U, příležitostně přispívá do tanečních periodik a působí jako tlumočnice na akcích spojených s tancem. Je spoluautorkou tanečního představení Fg = G [(m₁m₂)/r2] / Tanec a fyzika, jehož součástí jsou také interaktivní dílny pro děti ve školách.

Více informací ZDE

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a koordinuje projekty určené pro děti a projekty podporující mobilitu umělců.
Tanec Praha, nno | Orgány | Výroční zprávy | Kontakty